HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2028 Trong 4 ngày làm việc (08/11/2023 – 11/11/2023), tại Văn phòng Công ty NICOTEX TOUR đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm kinh doanh 2023 – Đại hội Thành viên 2023 – 2028. Tham dự hội […]

Hội nghị Tổng kết kinh doanh 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh 2023

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Công ty Nicorex Tour đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm kinh doanh 2022 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023. Tham dự Hội nghị bao gồm Ban Tổng giám đốc, Giám đốc ngành chức năng công ty Nicotex; Ban giám đốc công ty Nicotex Tour và cùng […]