HÀ NỘI – QUAN LẠN – HÀ NỘI

  • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm
  • GIÁ KÍCH CẦU: 2.450.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI  – KHU DU LỊCH VÂN ĐỒN – HÀ NỘI

  • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
  • GIÁ KÍCH CẦU: 1.890.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – LÝ SƠN – BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN – HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 4 đêm
  • GIÁ KÍCH CẦU: 6.420.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – QUẢNG NGÃI – ĐẢO LÝ SƠN – BÌNH ĐỊNH –PHÚ YÊN– HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 04 đêm
  • GIÁ TOUR: 3.300.000 VNĐ/KHÁCH