HÀ NỘI – HÀN QUỐC – HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 4 đêm
  • GIÁ TOUR: 13.990.000 VNĐ/KHÁCH

SINGAPORE – MALAYSIA

  • Thời gian: 07 Ngày 06 đêm
  • GIÁ TOUR: 11.090.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – SINGAPORE – HÀ NỘI

  • Thời gian: 04 Ngày 03 đêm
  • GIÁ TOUR: 9.900.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA – HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 04 đêm
  • GIÁ TOUR: 6.500.000 VNĐ/KHÁCH