KDL SINH THÁI THUNG NHAM – BẢN GIAO HƯỞNG MIỀN NHIỆT ĐỚI

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.790.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – CỐ ĐÔ HOA LƯ – HANG MÚA

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.350.000 VNĐ/KHÁCH

TÂY THIÊN – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 565.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỀN HÙNG – ĐỀN MẪU ÂU CƠ – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – MAI CHÂU – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH – HÀ NỘI

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
 • GIÁ TOUR: 980.000 VNĐ/KHÁCH

CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU – CHÙA BA VÀNG

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 390.000 VNĐ/KHÁCH

ÔNG HOÀNG MƯỜI – THÀNH NHÀ HỒ SUỐI CÁ THẦN

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 880.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐIỆN BIÊN – HÀ NỘI

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.860.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – CHÙA CỐ LINH – ĐỀN BÀ ĐẾ CHÙA VẼ – CHÙA ĐỒNG THIỆN – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH