HÀ NỘI – CÁT BÀ – CẦU VƯỢT BIỂN – HÀ NỘI

 • Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
 • GIÁ KÍCH CẦU: 2.550.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐẢO NGỌC CÁT BÀ – HÀ NỘI

 • Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
 • GIÁ TOUR: 2.800.000 VNĐ/KHÁCH

ĐẢO NGỌC CÁT BÀ – THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG

 • Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
 • GIÁ TOUR: 2.560.000 VNĐ/KHÁCH

CÁT BÀ ISLAND

 • Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
 • GIÁ TOUR: 2.560.000 VNĐ/KHÁCH

CÁT BÀ ISLAND – THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm
 • GIÁ TOUR: 2.560.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA CỐ LINH – ĐỀN BÀ ĐẾ CHÙA VẼ – CHÙA ĐỒNG THIỆN

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – CHÙA CỐ LINH – ĐỀN BÀ ĐẾ CHÙA VẼ – CHÙA ĐỒNG THIỆN – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH