NGHỈ DƯỠNG SERENA RESORT 4*

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 825.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – MAI CHÂU – ĐẦM ĐA – HÀ NỘI

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 890.000 VNĐ/KHÁCH

KIM BÔI – ĐỘNG THÁC BỜ – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.050.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 420.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – THUNG NAI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – HÀ NỘI

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
 • GIÁ TOUR: 950.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – MAI CHÂU – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH – HÀ NỘI

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
 • GIÁ TOUR: 980.000 VNĐ/KHÁCH