HÀ NỘI – LÝ SƠN – BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN – HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 4 đêm
  • GIÁ KÍCH CẦU: 6.420.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 04 đêm
  • GIÁ KÍCH CẦU: 7.290.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – QUẢNG NGÃI – ĐẢO LÝ SƠN – BÌNH ĐỊNH –PHÚ YÊN– HÀ NỘI

  • Thời gian: 05 Ngày 04 đêm
  • GIÁ TOUR: 3.300.000 VNĐ/KHÁCH