HÀ NỘI – HẠ LONG PARK – VỊNH HẠ LONG

  • Thời gian: 04 Ngày 05 đêm
  • GIÁ KÍCH CẦU: 1.250.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI –– DRAGON PARK – TÀU NGỦ ĐÊM HẠ LONG – HÀ NỘI

  • Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
  • GIÁ TOUR: Lien he VNĐ/KHÁCH

CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU – CHÙA BA VÀNG

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 390.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦY – HÀ NỘI

  • Thời gian: 0 Ngày
  • GIÁ TOUR: 398.000 VNĐ/KHÁCH

YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 680.000 VNĐ/KHÁCH