HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 620.000 VNĐ/KHÁCH

KDL SINH THÁI THUNG NHAM – BẢN GIAO HƯỞNG MIỀN NHIỆT ĐỚI

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.790.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – CỐ ĐÔ HOA LƯ – HANG MÚA

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.350.000 VNĐ/KHÁCH

TÂY THIÊN – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 565.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – TAM CỐC BÍCH ĐỘNG – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 515.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – PHỦ GIÀY – ĐỀN TRẦN – CHÙA PHỔ MINH – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 369.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN BẢO HÀ (ÔNG HOÀNG BẨY) – SAPA

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.190.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN MẪU – CHÙA TAM THANH – LẠNG SƠN

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỀN HÙNG – ĐỀN MẪU ÂU CƠ – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – MAI CHÂU – ĐẦM ĐA – HÀ NỘI

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 890.000 VNĐ/KHÁCH

KIM BÔI – ĐỘNG THÁC BỜ – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 1.050.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 420.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA CỐ LINH – ĐỀN BÀ ĐẾ CHÙA VẼ – CHÙA ĐỒNG THIỆN

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM – ĐỀN VÀ – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 365.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – CHÙA TRĂM GIAN

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 350.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN GIÓNG – CHÙA KIẾN SƠ – ĐỀN ĐÔ

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 360.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN BÀ CHÚA KHO – CHÙA DÂU – CHÙA BÚT THÁP

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH

MỘC CHÂU SĂN HOA ĐÀO – MẬN – CẢI

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
 • GIÁ TOUR: 790.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – THUNG NAI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU – HÀ NỘI

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
 • GIÁ TOUR: 950.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỘNG THÁC BỜ – MAI CHÂU – THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH – HÀ NỘI

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
 • GIÁ TOUR: 980.000 VNĐ/KHÁCH

CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦU – CHÙA BA VÀNG

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 390.000 VNĐ/KHÁCH

ÔNG HOÀNG MƯỜI – THÀNH NHÀ HỒ SUỐI CÁ THẦN

 • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
 • GIÁ TOUR: 880.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – CHÙA CỐ LINH – ĐỀN BÀ ĐẾ CHÙA VẼ – CHÙA ĐỒNG THIỆN – HÀ NỘI

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM – CHÙA TRẤN QUỐC

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 350.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA THÀY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – CHÙA TRĂM GIAN

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 380.000 VNĐ/KHÁCH

DU LỊCH CHÙA HƯƠNG

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 648.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN BÀ CHÚA KHO – CHÙA DÂU – CHÙA BÚT THÁP

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN GIÓNG – CHÙA KIẾN SƠ – ĐỀN ĐÔ

 • Thời gian: 01 Ngày
 • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỀN CỬA ÔNG – CHÙA CÁI BẦY – HÀ NỘI

 • Thời gian: 0 Ngày
 • GIÁ TOUR: 398.000 VNĐ/KHÁCH

 • 1
 • 2