ĐỀN GIÓNG – CHÙA KIẾN SƠ – ĐỀN ĐÔ

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH – HÀ NỘI

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 360.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN BÀ CHÚA KHO – CHÙA DÂU – CHÙA BÚT THÁP

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN BÀ CHÚA KHO – CHÙA DÂU – CHÙA BÚT THÁP

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 385.000 VNĐ/KHÁCH

ĐỀN GIÓNG – CHÙA KIẾN SƠ – ĐỀN ĐÔ

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 370.000 VNĐ/KHÁCH