HÀ NỘI – LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM – ĐỀN VÀ – HÀ NỘI

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 365.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – CHÙA TRĂM GIAN

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 350.000 VNĐ/KHÁCH

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM – CHÙA TRẤN QUỐC

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 350.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA THÀY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – CHÙA TRĂM GIAN

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 380.000 VNĐ/KHÁCH

DU LỊCH CHÙA HƯƠNG

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 648.000 VNĐ/KHÁCH