HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HÀ NỘI

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 620.000 VNĐ/KHÁCH

KDL SINH THÁI THUNG NHAM – BẢN GIAO HƯỞNG MIỀN NHIỆT ĐỚI

  • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
  • GIÁ TOUR: 1.790.000 VNĐ/KHÁCH

CHÙA BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – CỐ ĐÔ HOA LƯ – HANG MÚA

  • Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
  • GIÁ TOUR: 1.350.000 VNĐ/KHÁCH

HÀ NỘI – TAM CỐC BÍCH ĐỘNG – HÀ NỘI

  • Thời gian: 01 Ngày
  • GIÁ TOUR: 515.000 VNĐ/KHÁCH